วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปลากัด


ปลากัดพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติ มีสีน้ำตาลขุ่นหรือสีเทาแกมเขียว ครีบและหางสั้น ปลาเพศผู้มีครีบและหางยาวกว่าปลาเพศเมียเล็กน้อย จากการเพาะพันธุ์และการคัดพันธุ์ติดต่อกันมานาน ทำให้ได้ปลากัดที่มีสีสวยงามหลายสี อีกทั้งลักษณะครีบก็แผ่กว้างใหญ่สวยงามกว่าพันธุ์ดั้งเดิมมาก และจากสาเหตุนี้ทำให้มีการจำแนกพันธุ์ปลากัดออกไปได้เป็นหลายชนิด เช่น ปลากัดหม้อ ปลากัดทุ่ง ปลากัดจีน ปลากัดเขมร เป็นต้น การแพร่กระจายของปลากัดพบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนอง บึง แอ่งน้ำ ลำคลอง ฯลฯ

ปลาแฟนซีคาร์ป


ปลาแฟนซีคาร์ป (Fancy carp) หรือที่เรียกกันว่าปลาไนแฟนซี ปลาไนสี หรือปลาไนทรงเครื่อง เป็นปลาน้ำจืดในกลุ่มปลาตะเพียน (carp) ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคย (Koi) หรือนิชิกิกอย (Nishikigoi) เดิมทีเป็นปลาไนชนิดธรรมดา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่พบอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก บริเวณที่ถือว่าเป็นแหล่งดั้งเดิมจริง ๆ ของปลาไนคือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ชาวจีนเป็นชนกลุ่มแรกที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปลาไนเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว สำหรับประเทศญี่ปุ่น ตามหลักฐานตามประวัติศาสตร์ชิ้นแรกที่มีอยู่เกี่ยวกับ Koi นั้นได้เขียนขึ้นเมื่อประมาณสองร้อยปีหลังคริสต์ศตวรรษ หลักฐานดังกล่าวได้เล่าถึงปลาชนิดนี้ว่ามีสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ปลาเหล่านี้ชาวญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงไว้สำหรับดูเล่น

ปลาออสการ์


ปลาออสการ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองของลุ่มแม่น้ำ Orinoco, อะเมซอน และ La Plata ในทวีป อเมริกาใต้ แต่เดิมพบในลำคลองแถบ ไมอามี่ และ Dade country ที่ฟลอริด้า มีการเลี้ยงในฟาร์มปลาเพื่อเป็นอาหารและกีฬา ต่อมาได้มีการนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม โดยกระจายอยู่ทั่วไปแถบทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเซีย ปลาออสการ์ (Astronotus ocellatus) เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lobotes ocellatus ชื่อสามัญว่า Oscar, Red Belvet, Velvet Cichlid, Marbled Cichlid, Peacock-Eyed Cichilld, Tiger Oscar, Peacock Cichilld อยู่ในครอบครัว Cichlidae มีนิสัยค่อนข้างดุ โตเต็มวัยมีความยาวขนาด 12 - 14 นิ้ว ชอบกินอาหารที่มีชีวิต สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ มีผู้เคยทำการศึกษาโดยการตรวจดูอาหารที่อยู่ในท้องของปลาจากธรรมชาติพบว่ามี แมลง ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชน้ำ และเมล็ดพืชอื่น ๆ เป็นปลาอาศัยอยู่ได้ทั้งบนผิวน้ำ กลางน้ำและท้องน้ำ เป็นที่นิยมเลี้ยงมาก และถ้าเลี้ยงดูอย่างดีสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็น 10 ปี ปลาออสการ์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 5 ชนิด ออสการ์สีพื้น ลายเสือ สีแดง สีเผือก หางยาว อาจจะพบประเภทอื่น ๆ อีก ได้แก่ เผือกตาแดง สีฟ้า (อาจจะมาจากการย้อม) และลายหินอ่อน นอกจากนั้นยังมี เผือกทอง เผือกเสือแดง หรือมีตั้งแต่สีขาว น้ำตาลจนกระทั่งสีดำ มีลายสีแถบแดงที่ด้านข้างลำตัว สีของปลาขนาดเล็กพบว่ามีสีแดงสลับกับสีดำ เมื่อโตขึ้นสีจะเปลี่ยนไปเป็นสีเทาและสีส้มแดง ส่วนครีบมีสีดำหรือทองมีรูปร่างแบนปากใหญ่ ปากล่างยาวกว่าปากบน เติบโตเร็วมาก ดังนั้นจึงต้องการตู้ขนาดใหญ่ เลี้ยงง่ายควรจะต้องมีที่กรองน้ำให้ด้วย มีนิสัยดุร้าย ดังนั้นควรที่จะเลือกปลาที่เลี้ยงในตู้เดียวกันให้มีขนาดไล่เลี่ยกันสามารถที่จะปล่อยร่วมกับปลาอื่น ๆ ได้เช่น หมอเท็กซัส หมอไฟร์เมาท์ เปกู ชอบขุดคุ้ยก้อนหิน ต้นไม้และกรวดทรายในตู้ บางครั้งทำลายอุปกรณ์ในตู้ปลาได้ ควรที่จะเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ปลาสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ แต่เพื่อให้ง่ายในการดูแลบางครั้งมักที่จะเลี้ยงในตู้ที่ไม่ใส่ทรายหรือกรวดเลย ขณะเดียวกันอุณหภูมิไม่เหมาะสม ให้อาหารมากเกินไป คุณภาพน้ำไม่ดีก็อาจทำให้ปลาตาย

ปลาเทวดา


ปลาเทวดาจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยและพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ 8-10 เดือน การจับคู่เพื่อการผสมพันธุ์และวางไข่เริ่มขึ้นโดยตัวผู้จะว่ายเคียงคู่กับตัวเมีย ในขณะเดียวกันจะพยายามกัดตัวอื่น ๆ ให้ห่างจากคู่ของตนและสร้างอาณาเขตของตัวเองไม่ให้ตัวอื่นเข้าใกล้ อาจจะเป็นบริเวณมุมตู้มุมใดมุมหนึ่ง โดยตัวเมียจะอยู่ด้านในติดกับมุมตู้ ตัวผู้มักจะว่ายน้ำอยู่ด้านนอก ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะทำความสะอาดบริเวณที่วางไข่ โดยการอมน้ำแล้วพ่นไปในบริเวณพื้นตู้ และเก็บสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น เศษใบไม้ หรือตะกอนผงต่าง ๆ ออกจากบริเวณนั้น ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงว่าตัวเมียพร้อมที่จะวางไข่ ทำการแยกปลาทั้งคู่ออกมาจากตู้ที่เลี้ยง ใส่ในตู้เตรียมไว้สำหรับเพาะ ซึ่งโดยมากแล้วนิยมใช้ตู้ขนาดความยาว 1 ฟุตขึ้นไป ใส่น้ำที่ปราศจากคลอรีนและมีการเพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยการใช้ปั๊มลม (air pump)

ปลาเสือตอ


ปลาเสือตอมีลำตัวเล็กแบนข้างส่วนที่เป็นหน้าผากขาวลาด ปากกว้าง และยืดหดได้ ครีบหลังยาวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหนามแข็ง 12 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อนครีบล่างส่วนแรกเป็นหนามแข็งขนาดใหญ่ลดหลั่นกัน 3 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อนเป็นแผ่นใสขอบกลม หางเป็นรูปมนมีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนาม ลำตัวมีสีครีมออกชมพูและสีเหลือง มีแถบดำใหญ่พาดขวางลำตัวประมาณ 6 แถบ ขนาดความยาวเมื่อโตเต็มที่มีความยาว 16 นิ้ว
ปลาเสือตอที่นิยมในตลาดปลาสวยงามในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เสือตอน้ำจืด 2 สายพันธุ์และสายพันธุ์เสือตอน้ำกร่อยอีก

ปลาก้างพระร่วง


ปลาก้างพระร่วง เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นักเลี้ยงปลาตู้นิยมนำมาเลี้ยงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก เลี้ยงง่าย ขนาดพอเหมาะและมีนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเป็นปลาที่มีราคาไม่แพงนัก เป็นปลาเขตร้อนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พบที่เกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยมีรายงานว่าเคยพบที่จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และทางภาคใต้

ปลาการ์ตูน


ปลาการ์ตูนเป็นปลาที่ถูกจัดอยู่ในครอบครัวปลาสลิดหิน (damselfishes, family pomacentridae) (สุภาพร, 2543) ปัจจุบันปลาการ์ตูนทั่วโลกที่สำรวจพบ และได้รับการจำแนกแล้วมี 28 ชนิด เป็นสกุล (genus) Amphiprion จำนวน 27 ชนิด และ สกุล Premnas อีก 1 ชนิด คือ spinecheek anemonefish, Premnas biaculeatus ซึ่งลักษณะที่ใช้แยกปลาสกุลนี้ออกมาคือ มีหนามขนาดใหญ่ (enlarged spine) บริเวณใต้ตา (Allen, 1997)อุ่นจิต(2537) กล่าวว่า ปลาการ์ตูนที่พบในน่านน้ำไทยมี 7 ชนิด แบ่งเป็นฝั่งอันดามัน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนอินเดียน ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง และปลาการ์ตูนแดงดำ ส่วนปลาการ์ตูนที่พบในอ่าวไทยมี 2 ชนิด คือ ปลาการ์ตูนหลังอาน และปลาการ์ตูนอินเดียนแดง แต่ ธรณ์(2544) กล่าวว่า ปลาการ์ตูนลายปล้องสามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน นอกจากนั้นยังพบปลาการ์ตูนส้มขาว และ ปลาการ์ตูนอินเดียนที่เกาะโลซิน จังหวัดนราธิวาส (อ่าวไทย) อีกด้วย

ปลาหางนกยูง


ปลาหางนกยูงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata Peters 1859 มีชื่อสามัญว่า Guppy อยู่ในครอบครัว Poecidae เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว
และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด
และน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
(Fancy guppies) ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นเมือง ( Wild guppies) ที่พบแพร่กระจายอยู่ในธรรมชาติ ลักษณะ
เด่นที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ คือ ลักษณะสีและลวดลายบนลำตัวและลวดลายบนครีบหางและรูปแบบของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสาย
พันธุ์ต่างๆ จะถูกตั้งชื่อตามลักษณะ ดังกล่าว

หอยเต้าปูน


หอยเต้าปูนเป็นหอยเปลือกสวยน่าสะสม เปลือกรูปทรงกลมสีเหลืองมีลายสีน้ำตาลดำงดงาม ชอบอยู่ตามซอกโพรงหินปะการังข้างก้อนหิน หรือขุดทราย
ฝังตัวอยู่ตามชายฝั่งทะเล หอยนี้มีน้ำพิษร้ายแรงอยู่ภายในตัว ถ้าใครจับหรือเหยียบถูกตัว มันจะใช้ฟันกัดแล้วปล่อยน้ำพิษเข้าสู่ร่างกายทำให้เจ็บปวดหรืออาจถึงตายได้
ควรระวังไม่จับหอยเต้าปูนที่ยังมีชีวิตด้วยมือเปล่า


ปลากระเบน


ปลากระเบนเป็นปลาตัวแบน นอนหากินอยู่ที่พื้นท้องทะเล มันมีครีบเป็นแผ่นแผ่ออกไปจากสองข้างลำตัว ซึ่งทำให้ตัวแบนกว้างยิ่งขึ้น ครีบนี้ใช้สำหรับ
โบกขึ้นลงขณะว่ายน้ำ กระเบนมีหางยาวเรียวมากราวกับมิใช่ปลา หางกระเบนใช้ทำแส้ได้อย่างดีเพราะเหนียวมากและมีคม ใช้ขัดสิ่งของให้เรียบได้ หางของปลากระเบน
บางชนิด มีเงี่ยงยาวแหลมอยู่สองหรือสามเงี่ยงซึ่งเป็นอันตรายต่อนักดำน้ำมากหากไปเหยียบเข้า กระเบนส่วนมากอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลตื้น ๆ ที่เป็นโคลนแถวปาก
แม่น้ำ แต่ก็มีกระเบนบางชนิดอาศัยอยู่ตามพื้นทรายในบริเวณแนวปะการัง

แมงกะพรุนไฟ


แมงกะพรุนไฟรูปร่างเหมือนแมงกะพรุนธรรมดา แต่ตัวมีสีแดง เมื่อถูกแมงกระพรุนไฟจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังเหมือนถูกไฟ
จึงได้ชื่อว่า แมงกะพรุนไฟ นับเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายต่อนักว่ายน้ำ เพราะมันลอยตามกระแสน้ำอยู่ทั่วไปตามริมฝั่งทะเลและในท้องทะเล

ปลาปักเป้า


ปลาปักเป้ามีหลายชนิด บางชนิดมีรูปร่างน่ากลัว ตามลำตัวมีหนามยาวแหลมคมแทนเกล็ด หนามเหล่านี้อาจทิ่มแทงศัตรู
ให้เป็นอันตรายได้ เมื่อปลาปักเป้าตกใจหรือต้องเผชิญหน้ากับศัตรูมันจะพองตัวออกจนตัวกลม หนามแหลมที่ติดอยู่ที่ผิวจะชี้ออกไปรอบทิศ ทำให้ดูน่ากลัวยิ่งนัก
ปลาปักเป้าอาศัยอยู่ในทะเลตามชายฝั่ง แถบบริเวณปากแม่น้ำ และอาจเข้ามาอาศัยอยู่ในแม่น้ำได้ด้วย ที่อยู่ในน้ำจืดก็มี

งูทะเล


งูทะเลต่างจากงูบกตรงที่ตัวเล็กกว่าและมีหางแผ่แบนเหมือนใบพายใช้สำหรับว่ายน้ำ งูทะเลกินปลาเป็นอาหาร ส่วนมากมีท่าทางเชื่องช้า
ปกติชอบลอยตัวอยู่นิ่ง ๆ แท้ที่จริงเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงตาย พิษอยู่ที่เขี้ยวเช่นเดียวกับงูพิษทั่วไป งูทะเลมีมากในโซนร้อนย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีหนึ่ง ๆ ชาวประมงไทยถูกงูทะเลกัดตายเป็นจำนวนมาก
ถิ่นที่อยู่ของงูทะเลส่วนใหญ่ได้แก่ปากแม่น้ำที่เป็นน้ำเค็มต่อกับน้ำจืด โดยจะนอนนิ่ง ๆ อยู่บนหาดเลน หรืออยู่ตามรูในโคลนเลน แต่ก็อาจเข้าไปอาศัย
หากินตามโพรงหินซอกหินในแนวปะการังได้ด้วย ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังตัวโดยไม่เดินเท้าเปล่าไปบนหาดเลนและไม่เดินลุยน้ำทะเลซึ่งมีลักษณะขุ่นตามริมฝั่งทะเลที่
เป็นโคลนเพราะอาจไปเหยียบมันเข้างูทะเลมีหลายชนิด เช่น งูคออ่อน งูไอ้งั่ว และงูปี่แก้วทะเล

ปลากะโทงแทง


ปลากะโทงแทงเป็นปลาขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตรงที่ริมฝีปากบนยื่นยาวแข็งและแหลมเหมือนดังดาบ ปลากะโทงแทงใช้ดาบนี้เป็นอาวุธสำหรับพุ่ง
แทงศัตรู ปลากะโทงแทงมีครีบหลังยาวและใหญ่ตั้งขึ้นเหมือนใบเรือ เวลาว่ายอยู่ที่ผิวน้ำด้วยความเร็วครีบหลังจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำและแล่นลิ่วไปดูเหมือนเรือใบแล่นอยู่ในทะเล ปลากะโทงแทงขาวตัวสีขาวเงินสันคลังโค้ง กินปลาหลายชนิดรวมทั้งปลาโอขนาดใหญ่ ปลากะโทงแทงดำขนาดใหญ่ที่สุด อาจยาวถึงเจ็ดเมตร ว่ายน้ำเร็วมาก ปลากะโทง
แทงทั้งสองชนิดนี้มีอยู่ในอ่าวไทยตอนล่างและในทะเลอันดามันปลากะโทงแทง

ปลาฉลาม


ปลาฉลามเป็นสัตว์ที่ดุที่สุด ชอบกัดกินคนและน่ากลัวที่สุด ได้แก่ ปลาฉลามขาว ซึ่งมีตัวใหญ่ว่ายน้ำได้รวดเร็วมาก ส่วนปลาฉลามเสือซึ่งตามตัวมีลายกับปลาฉลามหัวค้อน ซึ่งมีหัวที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าปลาอื่น เพราะมีส่วนยื่นออกไปจากสองข้างแก้มก็เป็นปลาฉลามที่จะรี่เข้าใส่คนทันทีเมื่อมีโอกาส ปลาฉลามเป็นสัตว์กระดูกอ่อน มีความว่องไวมากเป็นพิเศษ มีหางใหญ่ตั้งสูงยิ่งกว่าปลาอื่นใด เวลาว่ายน้ำ ครีบหลังจะโผล่สูงขึ้นเหนือน้ำเป็นรูปสามเหลี่ยมมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ปลาฉลามเป็นสัตว์ทะเลที่ทรหดอดทนอย่างยอดเยี่ยม สู้ไม่ถอย แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บ ความรู้สึกเกี่ยวกับการดมกลิ่นของปลาฉลามดีมาก
สามารถได้กลิ่นเลือดหรือปลาที่กำลังจะตายที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยเมตรได้อย่างดีฟันฉลามมีลักษณะที่น่ากลัวมาก แต่บริเวณที่พบมาก ได้แก่ ในทะเลที่มีน้ำอุ่นและแถบ
ศูนย์สูตร
การป้องกันปลาฉลามที่ดุร้ายมิให้เข้ามากัดกินคนที่เล่นน้ำอยู่ที่ชายหาดในถิ่นที่มีปลาฉลามมาก อาจทำได้โดยใช้ตาข่ายตาใหญ่ ๆ ขึงกั้นในทะเล
ปลาฉลามที่พยายามว่ายเข้ามาที่ชายฝั่งจะติดอยู่ในตาข่ายนี้ทำให้จับตัวได้ง่าย ส่วนการป้องกันฉลามให้แก่ผู้ที่ลงปฏิบัติงานในทะเลลึก ทำโดยการฉีดสารที่มีกลิ่นเหม็นลงไปในน้ำทะเลรอบ ๆ ตัว ฉลามได้กลิ่นเหม็นนั้นก็จะไม่กล้ำกรายเข้ามาใกล้

ปลาอินทรี


ปลาอินทรีเป็นปลาขนาดใหญ่ บางตัวยาวถึงสองเมตร ลำตัวยาวเรียวตัวกลม แต่หัวแหลม ท้ายแหลม พื้นลำตัวสีเขียวปนน้ำเงิน ครีบต่าง ๆ เป็นสีเทาเข้ม หางแฉก ปลาอินทรีอาศัยอยู่ในทะเลลึกและว่ายน้ำได้รวดเร็วมาก
ปลาอินทรีบั้งมีเส้นข้างลำตัวเป็นลายขวางตั้งแต่หัวถึงหาง ส่วนปลาอินทรีจุด หรืออินทรีลายข้าวตอก ด้านข้างของลำตัวมีจุดดำเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป

ปลาโอ


ปลาโอมีรูปร่างและนิสัยที่เหมาะสำหรับอยู่ในทะเลหลวงอันกว้างใหญ่โดยแท้ เพราะรูปเพรียว หัวแหลมท้ายแหลม ลำตัวกลมแข็งแรง
ครีบหางใหญ่แฉกเป็นวงเดือน หนังบางและไม่มีเกล็ด ลำตัวด้านหลังมีสีน้ำเงินเข้ม ส่วนท้องเป็นสีเทาเงิน ปลาโอสามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วมาก
ปลาโอในทะเลไทยมีหลายชนิด ปลาโอลาย ตัวขนาดกลางมีลวดลายสีดำเหมือนลายเสือโคร่งพาดอยู่ตลอดตั้งแต่ครีบหลังจนถึงโคนหาง
ส่วนปลาโอแถบ เป็นปลาขนาดกลางเช่นกัน ลักษณะแบบปลาโอโดยทั่วไป แต่มีแถบดำเป็นเส้นยาวอยู่ที่ท้องด้านละสี่แถบ ปลาโอดำหรือโอหม้อ เป็นปลาขนาดเล็กกว่า
ไม่มีลาย ปลาโอชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นตัว ไล่กินเหยื่ออยู่ที่ผิวน้ำ
อาหาร คือ ปลาเล็ก ลูกปลาหมึก และลูกอ่อนปลาหมึก แต่จะเป็นเหยื่อของปลากะโทงแทง ฉลามและโลมา ปลาโอเป็นปลาเศรษฐกิจใช้ในอุตสาหกรรมปลากระป๋อง

ปลาทู


ลาทูเกิดและโตในอ่าวไทยมากยิ่งกว่าในทะเลแถบอื่น ปลาทูเป็นปลาขนาดกลางรูปเพรียว หัวแหลม ท้ายแหลม ตัวแบน ด้านหลังเป็นสีเขียวปนฟ้ายาวตลอดตัว
ส่วนด้านใต้ท้องเป็นสีขาวเงิน ปลาทูว่ายน้ำได้รวดเร็วมาก และไม่เคยหยุดนิ่งกับที่เพราะต้องคอยหนีปลาใหญ่ที่ไล่ตามจับกินอยู่เสมอ ศัตรูของปลาทูได้แก่
ปลาฉลามและปลาใหญ่อื่น ๆ ปลาทูอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีจำนวนหลายพันตัว หากินอยู่ใกล้ฝั่งน้ำ ใกล้ชายฝั่งในที่ซึ่งน้ำลึกไม่เกินกว่ายี่สิบฟุต กินแพลงตอนเป็นอาหาร
ในเวลากลางคืนที่ทะเลเรียบ ปราศจากคลื่นลม อากาศดี ฝูงปลาทูจะขึ้นว่ายใกล้ผิวน้ำ ถ้าเป็นคืนเดือนมืดแสงเรืองจากตัวปลาส่องแสงเป็นประกายสีขาว
ทำให้มองเห็นฝูงปลาได้อย่างชัดเจน ชาวประมงอาศัยแสงเรืองจากตัวปลาทูเป็นที่หมายช่วยให้ติดตามจับปลาฝูงใหญ่ ๆ ได้ง่าย
ปลาทูวางไข่ปีละสองครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แหล่งวางไข่แหล่งใหญ่ในอ่าวไทยสองแห่ง
คือ ในน่านน้ำบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับที่แหลมแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลาทูวางไข่ในทะเลค่อนข้างลึก เมื่อลูกปลาทูโตขึ้นจะเริ่มว่ายเข้าหาฝั่งแถบก้น
อ่าวไทยและจะโตเต็มที่ในเวลาหกเดือน

ปลากระเบนนก

ปลากระเบนนกเป็นปลารูปร่างแปลก เพราะมีปีกเรียวแหลมตอนปลายคล้ายปีกนก เมื่อกางปีกทั้งสองออกวัดได้ยาวถึงสองเมตร หางยาวสามเมตร
ไม่มีเงี่ยงที่หาง ปลากระเบนนกปกติอาศัยอยู่ที่พื้นท้องทะเล แต่จะออกหาอาหารที่ผิวทะเลด้วยโดยไปด้วยกันเป็นฝูงใหญ่เป็นสิบหรือร้อยตัว กินหอย ปู และกุ้งเป็นอาหาร
ท่าว่ายน้ำของปลานี้น่าดูมากเพราะมันจะโบกปีกขึ้นลงไปมา เหมือนนกขยับปีกขณะบินอยู่ในอากาศ และอาจนอนหงายว่ายน้ำอ้าปากกว้างไล่งับฝูงเคยอีกด้วย

ปลานกกระจอก
เหตุที่ได้ชื่อว่านกกระจอก เพราะสามารถพุ่งตัวลอยขึ้นเหนือน้ำเป็นระยะทางไกลถึง ๑๕๐ ฟุต นาน ๑๓ วินาที ทำให้ดูเหมือนนกที่ถลาบินร่อนอยู่ในอากาศ
สาเหตุที่ทำให้นกนี้บินก็เพื่อหนีศัตรูซึ่งได้แก่ปลาใหญ่ ปลาฉลาม และปลาโลมา
ปลานกกระจอกมีลำตัวกลม เรียวยาวคล้ายปลากระบอก ตากลมโต มีครีบหูแข็งแรงยาวมากเกือบถึงโคนหาง ครีบนี้ใช้สำหรับบิน